Jako projekt dyplomowy mieliśmy przygotować reedycję książki z XIX wieku nie posiadającej współczesnego opracowania. Oprócz sporządzenia transkrypcji wraz z szczegółowymi zasadami wydania tekstów, należało przygotować i zrealizować projekt samej książki w nawiązaniu do jej tematu i charakteru, a także napisać pracę – wstęp naukowy do wydania.

Przedmiotem mojej książki jest album grafik Franciszka Kostrzewskiego z 1898 r. Projekt książki został nominowany do Konkursu Edytorskiego PTWK im. Leona Marszałka na prace dyplomowe.
Okładkę stanowi kolaż zainspirowany wizerunkiem klocka drzeworytniczego, dziewiętnastowieczną typografią oraz pracami samego Kostrzewskiego.
Całość pracy podzieliłam na mniejsze części opatrzone nagłówkami, które nadają tekstowi charakter zbliżony do artykułu prasowego. Subtelna stylizacja na styl prasowy w zakresie rytmu i układu tekstu ma także na celu w minimalnym choć stopniu odtworzenie środowiska, w jakim Kostrzewski publikował z największą częstotliwością – czasopism ilustrowanych. W tym celu zastosowałam wyróżnienia typograficzne charakterystyczne dla czasopisma „Kłosy”, czyli poziome linie przy tytułach i paginacji oraz kapitaliki. W celu uzyskania odpowiedniej proporcji świateł i harmonijnego składu
z zastosowaniem tego typu wyróżnień, zrezygnowałam z linii akapitowych, a wszystkie wcięcia i odstępy oparłam na wielokrotnościach szerokości firetu. Zrezygnowałam także z konwencjonalnego dla albumu formatu – szerokiego prostokąta bądź kwadratu. Format książki odtwarza proporcje dziewiętnastowiecznych czasopism ilustrowanych takich jak „Tygodnik Ilustrowany” oraz „Kłosy”. Czasopisma te miały format 40×29 cm, na potrzeby projektu tej książki został on pomniejszony o czterdzieści procent, dając format 24×17,5 cm. 

Back to Top